საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის კალკულატორი

საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია შეიძლება მოხდეს საქპატენტში განაცხადის შეტანის გზით (ეროვნული პროცედურა). სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასური დამოკიდებულია საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით არსებული კლასების რაოდენობაზე, რომელთა მიმართაც უნდა მოხდეს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია. საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის გამოთვალა შესაძლებელია განხორციელდეს ქვემოთ მოყვანილი კალკულატორის მეშვეობით.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის გამოთვლა შეგიძლიათ ონლაინ კალკულატორის მეშვეობით:

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია საქართველოში
1. განმცხადებელი:

2. ძიება

3. სასაქონლო ნიშანი: