საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის კალკულატორი

საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია შეიძლება მოხდეს საქპატენტში განაცხადის შეტანის გზით (ეროვნული პროცედურა). სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასური დამოკიდებულია საერთაშორისო კლასიფიკატორის მიხედვით არსებული კლასების რაოდენობაზე, რომელთა მიმართაც უნდა მოხდეს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია. საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის გამოთვალა შესაძლებელია განხორციელდეს ქვემოთ მოყვანილი კალკულატორის მეშვეობით.

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასურის გამოთვლა შეგიძლიათ ონლაინ კალკულატორის მეშვეობით:

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია საქართველოში
1. განმცხადებელი:

2. ძიება

3. სასაქონლო ნიშანი:


4. ვალუტა:5. სმსკ-ს კლასები (საქონლისა და მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკატორი)

ჩვენი კომპანიის მომსახურების საფასურის და ოფიციალური საფასურების გადახდა ხორციელდება ეტაპობრივად. პირველ ეტაპზე ხდება ოფიციალური საფასურების და განაცხადის მომზადებისთვის და უწყებაში შეტანისათვის ჩვენი კომპანიის მომსახურების საფასურის გადახდა. განაცხადის ექსპერტიზის ეტაპის წარმატებულად გავლის შემდეგ საჭირო იქნება სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციისათვის და მოწმობის გაცემისათვის დარჩენილი საფასურის გადახდა.

საქართველოში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდით, მოხარულები ვიქნებით დაგეხმაროთ.