ყაზახეთში ძალაში შევიდა დომენური სახელების რეგისტრაციის, გამოყენების და განაწილების წესებში შეტანილი ცვლილებები


ARCHIVE: 2020


2021 წლის 25 იანვარი

ყაზახეთის რესპუბლიკის ციფრული განვითარების, ინოვაციების და კოსმოსური მრეწველობის მინისტრის ბრძანებით №354 ცვლილებები შედის ინტერნეტში, ყაზახეთის ინტერნეტ სივრცის სეგმენტში დომენური სახელების რეგისტრაციის, გამოყენების და განაწილების წესებში.

დომენური სახელის ტერმინოლოგიისა და დომენური სახელის სისტემის დაზუსტების გარდა, ცვლილებები შედის რეგისტრაციის წესებშიც.

დომენური სახელის გამოყენების შეჩერების დამატებითი პირობები:

  • უსაფრთხოების სერთიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში (ადგილობრივი ან უცხოური);
  • ყაზახეთის ტერიტორიის გარეთ ტექნიკურ და პროგრამულ კომპლექსებზე ინტერნეტ რესურსების განთავსებისას.

თუ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, დომენური სახელის .kz / .kaz გამოყენება შეიძლება დაიბლოკოს.