საბაზისო ღირებულების გაზრდა ბელორუსში


ARCHIVE: 2020


2020 წლის 29 დეკემბერს

2021 წლის 1 იანვრიდან ბელორუსის საბაზისო ღირებულება გაიზრდება 27-დან 29 ბელორუსულ რუბლამდე. იმის გამო, რომ ბელორუსის რესპუბლიკაში საპატენტო მოსაკრებლის განაკვეთები დადგენილია საბაზისო ოდენობით, შესაბამისად გაიზრდება ოფიციალური საფასურები, რომელიც დაწესებულია ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეგისტრაციის და ძალაში შენარჩუნებისთვის/მოქმედების ვადის გახანგრძლივებისთვის დაკავშირებული მოქმედებებისთვის.

„მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორები“ სიამოვნებით გაგიწევთ კომპლექსურ კონსულტაციას ბელორუსის რესპუბლიკაში და მის ფარგლებს გარეთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციასა და დაცვასთან დაკავშირებით.