პანდემიის პერიოდში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის საფასური მცირდება საქართველოში


ARCHIVE: 2020


2020 წლის 9 დეკემბერს

საქართველოს საპატენტო უწყებაში - "საქპატენტი" გამოცხადდა სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საფასურების 50%-ით შემცირების შესახებ. ადრე შესაბამისი საფასურის შემცირება 20%-ს შეადგენდა. შემცირება ძალაში დარჩება 6 თვის განმავლობაში, 2020 წლის 7 დეკემბრიდან 2021 წლის 7 ივნისამდე.

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომპანია MSP-ს საქართველოს ოფისს შემდეგი ელ-ფოსტის საშუალებით: office@msp.ge და office@mspcorporate.com.

დაგვიკავშირდით ნებისმიერი დახმარების მისაღებად!