კომპანია „მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორები“ მიჩნეულია უკრაინის საუკეთესო კომპანიად ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სფეროში


ARCHIVE: 2020


2021 წლის 22 თებერვალი

ჩვენი კომპანია მიჩნეულია უკრაინის ერთ-ერთ საუკეთესო კომპანიად ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სფეროში საერთაშორისო გამოცემის WTR 1000 - World Trademark Review 2021 თანახმად.

კომპანიის მმართველი პარტნიორები დასახელდნენ უკრაინის წამყვანი იურისტების რეიტინგში:

  • ვალენტინ მიხაილიუკიუკრაინის ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში კანონმდებლობის შემუშავებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანისათვის;
  • ვადიმ მიხაილიუკიკომპანიის ბიზნეს-საქმიანობის განვითარებისთვის;
  • ანა მიხაილიუკიბიზნესის გაფართოების მიზნით კომპანიის რეპუტაციის გაუმჯობესებისა და ამაღლებისთვის უცხო ქვეყნების იურისდიქციებში.

საერთაშორისო რეიტინგი WTR 1000 ჩამოყალიბდა ასობით იურისტის, პატენტრწმუნებულის და კლიენტის პოზიტიური რეკომენდაციების საფუძველზე. ასევე, მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო კომპანიის გასული წლის მუშაობის მაჩვენებლები..

ჩვენ მადლობას ვუხდით ჩვენ კლიენტებს, კვლევაში მონაწილეობისთვის და ჩვენ მიერ გაწეული ძალისხმევის შეფასებისთვის. კომპანიის ჯილდოები და აღიარება ახალი შედეგების მიღწევის მოტივაციას გვაძლევს!