წლიური გადასახადების გაზრდა ევრაზიული პატენტების ძალაში შენარჩუნებისთვის თურმენეთში


ARCHIVE: 2020


2020 წლის 30 ივლისი

თურქმენეთის ტერიტორიაზე ევრაზიული პატენტების ძალაში შენარჩუნების ოფიციალური წლიური საფასური და გადსახდელი ვალუტა შეიცვალა 2020 წლის 24 ივლისს, თურქმენეთის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის No858 ბრძანების შესაბამისად.

გარდა ამისა, აღნიშნული ცვლილებები ქმნის პრივილეგიებს პატენტის მფლობელებისთვის. ამრიგად, ცალკეულმა პირებმა, ანუ თურქმენეთის მოქალაქეებმა, უნდა გადაიხადონ წლიური საფასურები თურქმენეთის მანეთებშ, დადგენილი თანხის 10% -ის ოდენობით. თურქმენეთში არსებული იურიდიული პირები ასევე იხდიან წლიურ გადასახადებს თურქმენულ მანეთებში, მაგრამ სრულად. სხვა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა, რომლებიც არ მდებარეობენ თურქმენეთში ან არ არიან თურქმენეთის მაცხოვრებლები, უნდა გადაიხადონ წლიური საფასურები აშშ დოლარში.

ევრაზიული პატენტის შენარჩუნების წლიური საფასურის ოდენობა 25% -ით გაიზარდა პატენტის მოქმედების ყოველწლიურად ძალაშ შენარჩუნებისთვის. გამოგონების დაცვის მაქსიმალური ვადა კვლავ ოც წლს შეადგენს განაცხადის შეტანის თარღიდან. "მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორების" სპეციალისტები სიამოვნებით მოგაწვდით დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე თურქმენეთში და ევრაზიის საპატენტო კონვენციის სხვა წევრ ქვეყნებში პატენტების ძალაშ შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. გამოიყენეთ საკონტაქტო ფორმა ჩვენს ვებგვერდზე, იმისათვის, რომ შეუკვეთოთ უფასო კონსულტაცია.