საბაზისო საფასურის ოდენობის გაზრდა ბელორუსში


ARCHIVE: 2020


2022 წლის ათი იანვარი

ბელორუსის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს №792 დადგენილების თანახმად „საბაზისო საფასურების ოდენობის დადგენის შესახებ“, საბაზისო საფასურის ოდენობა განისაზღვრება 32 ბელორუსული რუბლის ოდენობით, რაც 3 რუბლით მეტია გასულ წელთან შედარებით. აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდა 2022 წლის 1 იანვრიდან.

აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით, ოფიციალური საფასურების ოდენობა ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეგისტრაციასთან და ძალაში შენარჩუნებასთან/ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით იზრდება შესაბამისად.

ჩვენი კომპანია სიამოვნებით გაგიწევთ მომსახურებას ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. მომსახურების საფასურების გამოსათვლელად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ თქვენთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი გზით.