საბაზისო საანგარიშო მნიშვნელობის ზრდა უზბეკეთში


ARCHIVE: 2020


2022 წლის 3 ივნისი

2022 წლის 1 ივნისიდან, უზბეკეთში საბაზისო საანგარიშო მნიშვნელობა გაიზარდა 270,000-დან 300,000 სუმამდე. საბაზისო საანგარიშო მნიშვნელობას იყენებენ საპატენტო მოსაკრებლების, საფასურების, ჯარიმების და სხვა გადასახადების ოდენობის განსაზღვრისათვის. ამგვარად ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მიმართებაში განხორციელებული სხვადასხვა იურიდიული ქმედებებისთვის განსაზღვრული ოფიციალური საფასურები შესაბამისად გაიზარდა.

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები სიამოვნებით გაგიწთ კონსულტაციას უზბეკეთის რესპუბლიკაში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციასა და დაცვასთან დაკავშირებით, ასევე მოგაწვდით დეტალურ გაანგარიშებას ჩვენი მომსახურების ღირებულებისა და საპატენტო მოსაკრებლების შესახებ.