ევრაზიული დიზაინი - ტაჯიკეთის შესვლა


ARCHIVE: 2020


2021 წლის 1 დეკემბერი

2021 წლის 30 ნოემბერს ძალაში შევიდა ევრაზიის საპატენტო კონვენციის თანახმად დიზაინის დაცვის ოქმი ტაჯიკეთის რესპუბლიკისთვის.

ამიერიდან 2021 წლის 30 ნოემბრის შემდეგ შეტანილი განაცხადებისთვის პატენტი ევრაზიულ დიზაინზე ძალაში იქნება ექვსი ქვეყნის ტერიტორიაზე, კერძოდ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, სომხეთის რესპუბლიკაში, ყაზახეთის რესპუბლიკაში, ყირგიზეთის რესპუბლიკაში, რუსეთის ფედერაციაში და ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში.

დიზაინის სამართლებრივი დაცვის ევრაზიული სისტემის ამოქმედების დღიდან, ჩვენი კომპანია აქტიურად ახორციელებს ევრაზიული დიზაინის განაცხადების შეტანას და ამასთან ერთ-ერთი პირველი კომპანიაა, რომელმაც მიიღო პატენტი დიზაინზე ახალი პროცედურით.

მოხარული ვიქნებით ვუზრუნველყოთ ჩვენი მომსახურება დიზაინების რეგისტრაციისთვის ევრაზიის რეგიონში და ყოფილ სსრკ-ს სხვა ქვეყნებში.