დსთ-ს ქვეყნების კანონმდებლობა

იურისდიქცია
დაცვის ობიექტები
დაცვის ფარგლები + ვადების გაგრძელება/ძალაში შენარჩუნება
კანონმდებლობა
ევრაზია
გამოგონების პატენტი
20 წელს + დამოკიდებულია შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებზე
ევრაზიის საპატენტო დებულებები
სომხეთი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
კანონი გამოგონებების, სასარგებლო მოდელების და დიზაინების შესახებ
სასარგებლო მოდელი
10 წელი
კანონი გამოგონებების, სასარგებლო მოდელების და დიზაინების შესახებ
დიზაინი
5 + 20 წელი
კანონი გამოგონებების, სასარგებლო მოდელების და დიზაინების შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
აზერბაიჯანი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასარგებლო მოდელი
10 წელი
საპატენტო კანონი
დიზაინი
10 წელი + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების და გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ
ბელორუსი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასარგებლო მოდელი
5 + 3 წელი
საპატენტო კანონი
დიზაინი
10 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
ესტონეთი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
ევროპული პატენტის ძალაში შესვლა
20 + 5 წელი
ევროპული პატენტის გაცემასთან დაკავშირებული კონვენციის განხორციელება
სასარგებლო მოდელი
4 + 6 წელი
კანონი სასარგებლო მოდელის შესახებ
დიზაინი
5 + 20 წელი
კანონი დიზაინის დაცვის შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
საქართველო
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
შემოტანილი პატენტი
გაუქმებული 2010 წლის 24 ივნისს
სასარგებლო მოდელი
10 წელი
საპატენტო კანონი
დიზაინი
25 წელი
კანონი დიზაინის შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
ყაზახეთი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასარგებლო მოდელი
5 + 3 წელი
საპატენტო კანონი
დიზაინი
15 + 5 years
საპატენტო კანონი
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების, მომსახურებისა და ადგილწარმოშობის დასახელების შესახებ
ყირგიზეთი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასარგებლო მოდელი
5 + 3 წელი
საპატენტო კანონი
დიზაინი
10 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების, მომსახურებისა და საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების შესახებ
ლატვია
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
ევროპული პატენტის ძალაში შესვლა
20 + 5 წელი
ევროპული პატენტი განაცხადი და ევროპული პატენტი
დიზაინი
5 + 20 წელი
კანონი დიზაინის შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების ადგილწარმოშობის შესახებ
ლიტვა
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
საპატენტო კანონი
ევროპული პატენტის ძალაში შესვლა
20 + 5 წელი
ევროპული პატენტები ლიტვის რესპუბლიკაში
დიზაინი
5 + 20 წელი
კანონი დიზაინის შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ
მოლდოვა
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
კანონი გამოგონების დაცვის შესახებ
მოკლე ვადიანი პატენტი
6 + 4 წელი
კანონი გამოგონების დაცვის შესახებ
ევროპული პატენტის ძალაში შესვლა
20 + 5 წელი
ხელშეკრულება ძალაში შესვლის შესახებ
(გვერდი 11)
დიზაინი
5 + 20 წელი
კანონი დიზაინის დაცვის შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების დაცვის შესახებ
რუსეთი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
სამოქალაქო კოდექსი, ნაწილი 4
სასარგებლო მოდელი
10 წელი (განაცხადებისთვის, რომლებიც შეტანილია 2015 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ; განაცხადებისთვის, ადრინდელი შეტანის თარიღით მოქმედების ვადა განისაზღვრება 10+ 3 წლით)
სამოქალაქო კოდექსი, ნაწილი 4
დიზაინი
5 წელს + 5 წელი 25 წლამდე (განაცხადებისთვის, რომლებიც შეტანილია 2015 წლის 1 იანვარს ან მას შემდეგ; განაცხადებისთვის, ადრინდელი შეტანის თარიღით მოქმედების ვადა განისაზღვრება 15+ 10 წლით)
სამოქალაქო კოდექსი, ნაწილი 4
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
სამოქალაქო კოდექსი, ნაწილი 4
ტაჯიკეთი
გამოგონების პატენტი
20 წელი
კანონი გამოგონების შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთსა და ტაჯიკეთში)
მცირე პატენტი
10 წელი
კანონი გამოგონების შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთსა და ტაჯიკეთში)
დიზაინი
10 + 5 წელი
კანონი დიზაინის შესახებ
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნებისა და მომსახურების შესახებ
თურქმენეთი
გამოგონების პატენტი
20 +5 წელი
საპატენტო კანონი (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთში, შესწორებული 2013 წლის 22 ივნისს; ადრინდელი ვერსია)
დიზაინი
15 წელი
საპატენტო კანონი (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთში, შესწორებული 2013 წლის 22 ივნისს; ადრინდელი ვერსია)
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთში, შესწორებული 2013 წლის 22 ივნისს; ადრინდელი ვერსია)
უკრაინა
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
კანონი გამოგონებებისა და სასარგებლო მოდელების უფლებების დაცვის შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ უკრაინაში)
სასარგებლო მოდელი
10 წელი
კანონი გამოგონებებისა და სასარგებლო მოდელების უფლებების დაცვის შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ უკრაინაში)
დიზაინი
10 + 5 წელი
კანონი დიზაინის უფლებების დაცვის შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ უკრაინაში)
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნებისა და მომსახურების დაცვის შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ უკრაინაში)
უზბეკეთი
გამოგონების პატენტი
20 + 5 წელი
კანონი გამოგონებების, სასარგებლო მოდელებისა და დიზაინების შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთში)
სასარგებლო მოდელი
5 + 3 წელი
კანონი გამოგონებების, სასარგებლო მოდელებისა და დიზაინების შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთში)
დიზაინი
10 + 5 წელი
კანონი გამოგონებების, სასარგებლო მოდელებისა და დიზაინების შესახებ (ხელმისაწვდომი მხოლოდ რუსეთში)
სასაქონლო ნიშანი
10 წელს + ძალაში შენარჩუნება განუსაზღვრელი რაოდენობით
კანონი სასაქონლო ნიშნების, მომსახურებისა და საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების შესახებ